ముగించు

శ్రీ డా. మనజిర్ జిలాని సమూన్, ఐ.ఏ.ఎస్.

District Collector & Magistrate and Chairman DMFT

శ్రీ డా. మనజిర్ జిలాని సమూన్, ఐ.ఏ.ఎస్.

  • వ్యవధి: ప్రస్తుతం
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2012
  • నియామక మూలం: డైరెక్ట్
  • సర్వీసు: ఐ.ఏ.ఎస్.
  • పరిచయం: 08942-222565
  • ఇమెయిల్: collector_sklm[at]ap[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: కల్లెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, శ్రీకాకుళం