ముగించు

శ్రీ శ్రీకేష్ బి లత్కర్ ఐ.ఏ.ఎస్.

Shrikesh B Lathkar, I.A.S.

శ్రీ శ్రీకేష్ బి లత్కర్ ఐ.ఏ.ఎస్.

  • వ్యవధి: ప్రస్తుతం
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2010
  • నియామక మూలం: డైరెక్ట్
  • సర్వీసు: ఐ.ఏ.ఎస్.
  • పరిచయం: 08942-222565
  • ఇమెయిల్: collector_sklm[at]ap[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: కల్లెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, శ్రీకాకుళం