ముగించు

శ్రీ జె. నివాస్ ఐ.ఏ.ఎస్.

శ్రీకాకుళం కలెక్టర్ & డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్

శ్రీ జె. నివాస్ ఐ.ఏ.ఎస్.

  • వ్యవధి: ప్రస్తుతం
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2010
  • నియామక మూలం: డైరెక్ట్
  • సర్వీసు: ఐ.ఏ.ఎస్.
  • పరిచయం: 08942-222565
  • ఇమెయిల్: collector_sklm[at]ap[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: కల్లెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, శ్రీకాకుళం