ముగించు

కలెక్టర్ ప్రొఫైల్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు వ్యవధి ఇమెయిల్ సంప్రదించు నెంబరు చిరునామా
District Collector & Magistrate and Chairman DMFT శ్రీ డా. మనజిర్ జిలాని సమూన్, ఐ.ఏ.ఎస్.ప్రస్తుత DMcollector_sklm[at]ap[dot]gov[dot]in08942-222565కల్లెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, శ్రీకాకుళం