ముగించు

పర్యాటక అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ సంస్థకు చెందినది

కళింగపట్నం బీచ్ రిసార్ట్

కళింగపట్నం బీచ్ రిసార్ట్

ప్రచురణ: 07/08/2019

సౌకర్యాలు: మల్టీ వంటకాల రెస్టారెంట్‌తో 12 చక్కటి అలంకరించబడిన అతిథి గదులతో బీచ్ రిసార్ట్. ప్రామాణిక చెక్-ఇన్ సమయం: 10:00 AM & చెక్-అవుట్ సమయం: 10:00 AM కేంద్ర రిజర్వేషన్ కార్యాలయం విశాఖపట్నం: 0891-2788820, 98488 13583/ 98488 13584

మరింత