ముగించు

UIDAI/ ఆధార్ సేవలు

భారతీయ ఏకీకృత నిర్ధారణ సంస్థ అనేది ఒక స్వయం నిర్ణాయిక సంస్థ . ఆధార్ చట్టం 2016 జులై 12న ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సమాచార శాఖచే జారీ చేయబడినది.

ఈ క్రింది సేవలను మీసేవా ద్వారా పొందవచ్చును.

1. ఆధార్ రోజు వారి ప్రవేశ నమోదు

2. ఆధార్ ఎలక్ట్రానిక్ కస్టమర్ గుర్తింపు

3. ఆధార్ తెలుసుకొని పొందుట

4. ఆధార్ సేవలు తెలుసు కొనుట

పర్యటన: https://uidai.gov.in/

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి:

ప్రాంతము : దగ్గర లోని ఆధార్ నమోదు కేంద్రము | నగరం : శ్రీకాకుళం | పిన్ కోడ్ : 532001