ముగించు

సామాజిక భద్రత

జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి ఏజెన్సీ క్రింది నాలుగు సేవలను మీసేవా ద్వారా జారీచేయును. ఆ సేవలు ఏవనగా:

మీసేవా – గ్రామాభివృద్ది ఏజెన్సీ సేవలు
క్రమ సంఖ్య సేవ యొక్క పేరు
1 వస్తువులు మరియు ఉపకరణముల కొరకు అభ్యర్ధన
2 మూలస్థాన ధృవీకరణ పత్రము కొరకు అభ్యర్ధన
3 ఎన్.టి.ఆర్. భరోసా, ఎస్.ఎస్.పి. చెల్లింపులు
4 ఇసుక కొరకు చెల్లింపులు

పర్యటన: http://ntrbharosa.ap.gov.in/NBP/

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి:

ప్రాంతము : డి.ఆర్.డి.ఏ., కల్లెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ | నగరం : శ్రీకాకుళం | పిన్ కోడ్ : 532001