ముగించు

నివాస ధృవీకరణ పత్రము

నివాస ధృవీకరణ పత్రము అనేది ఒక పౌరుడు నివసించు గ్రామము/పట్టణమును శాశ్వత ధృవీకరణ చేయును. ఇది పౌరుని శాశ్వత నివాసము మరియు ఉపాధిని బట్టి నిర్ణయించబడును.

నివాసము రెండు విధములుగా గుర్తించబడును.

  1. సాధారణ
  2. పాస్ పోర్ట్

నివాస ధృవీకరణ పత్రము పొందుటకు అవసరమగు పత్రములు

  1. ధరఖాస్తు పత్రము.
  2. రేషన్ కార్డు /ఓటరు కార్డు /ఆధార్ కార్డు.
  3. ఇంటిపన్ను / టెలిఫోన్ బిల్లు / విద్యుత్ బిల్లు.
  4. ఫోటో

ధృవపత్రము మీసేవా ద్వారా పొందవచ్చును.

పర్యటన: http://ap.meeseva.gov.in/DeptPortal/UserInterface/LoginForm.aspx

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి:

ప్రాంతము : దగ్గర లోని మీసేవ కేంద్రము | నగరం : శ్రీకాకుళం | పిన్ కోడ్ : 532001