ముగించు

పురపాలక

ఆమదాలవలస పురపాలక సంఘం

ఆమదాలవలస పురపాలక సంఘం


వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్
పిన్ కోడ్: 532182

ఇచ్ఛాపురం పురపాలక సంఘం

ఇచ్ఛాపురం పురపాలక సంఘం


వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్
పిన్ కోడ్: 532312

పలాస-కాశీబుగ్గ పురపాలక సంఘం

పలాస-కాశీబుగ్గ పురపాలక సంఘం


వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్
పిన్ కోడ్: 532222