ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
వార్డ్ ప్లానింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్ సెక్రటరీ (గ్రేడ్ -2), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

24/09/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (359 KB) Ward Planning & Regulation Secretary (Grade II) (2 MB) 4 వ జాబితా (19 KB)
వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కార్యదర్శి, శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన 20 నూతన అభ్యర్థుల జాబితాతో సహా )

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

24/09/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (147 KB) 20 నూతన అభ్యర్థుల జాబితా (77 KB) 4 వ జాబితా (17 KB)
మహిళా పోలీసులు మరియు మహిళలు మరియు శిశు సంక్షేమ అసిస్టెంట్ / వార్డ్ మహిళలు మరియు బలహీన విభాగాల రక్షణ కార్యదర్శి (మహిళ), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

మహిళా పోలీసులు మరియు మహిళలు మరియు శిశు సంక్షేమ అసిస్టెంట్ / వార్డ్ మహిళలు మరియు బలహీన విభాగాల రక్షణ కార్యదర్శి (మహిళ), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

28/09/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (344 KB) Mahila Police and Women 3rd LIST (8 MB) 4 వ జాబితా (54 KB)
వార్డ్ సంక్షేమ మరియు అభివృద్ధి కార్యదర్శి (గ్రేడ్ -2), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

24/09/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (163 KB) Ward welfare and Development secretary (Grade-II) 3rd List (838 KB) Ward Welfare and Development Secretary (4th Spell) (18 KB)
విలేజ్ సర్వేయర్ (గ్రేడ్ -3), శ్రీకాకుళం జిల్లా

విలేజ్ సర్వేయర్ (గ్రేడ్ -3), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా )

26/10/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (355 KB) Village Surveyer (Grade-III) 3rd List (34 KB) 4 వ జాబితా (659 KB)
సంక్షేమ మరియు విద్యా సహాయకులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా

సంక్షేమ మరియు విద్యా సహాయకులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా – (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

26/10/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (99 KB) Welfare and Education Assistant, Srikakulam District – CALLED FOR CERTIFICATE VERIFICATION – 3rd LIST (49 KB) 4 వ జాబితా (42 KB) 4 వ జాబితా (ఏజెన్సీ ప్రాంతం) (22 KB)
పంచాయతీ కార్యదర్శి (గ్రేడ్-V), శ్రీకాకుళం జిల్లా

పంచాయతీ కార్యదర్శి (గ్రేడ్-V), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా )

26/10/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (36 KB) PANCHAYAT SECRETARY – CALLED FOR CERTIFICATE VERIFICATION – 3rd LIST (71 KB)
వార్డ్ శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్రటరీ (గ్రేడ్ -2), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

24/09/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (3 MB) Ward Sanitation & Environment Secretary (Grade-II) (1 MB) వార్డ్ శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్రటరీ – 4 వ జాబితా (28 KB)
ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ (గ్రేడ్ -2), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

24/09/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (2 MB) List of Engineering Assistant (Grade-II) -4th Spell (38 KB)
వార్డ్ సదుపాయాల కార్యదర్శి (గ్రేడ్ -2), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

24/09/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (162 KB) Ward Amenities Secretary (Grade II) (2 MB) 4 వ జాబితా (37 KB)