ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్ (నామ్) – అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన కొంతమంది సిబ్బంది నియామకం కొరకు ప్రకటన

ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్ (నామ్) – అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన కొంతమంది సిబ్బంది నియామకం కొరకు ప్రకటన

యోగా బోధకుడు – 1, మసీర్స్ – 2 (పురుషుడు-1 స్త్రీ – 1), స్వీపర్ -1

31/03/2021 14/04/2021 వీక్షించండి (34 KB) ApplicationFormat (87 KB)
గ్రామ సచివాలయ నిర్వహణా నిబంధనావళి (శిక్షణ పుస్తకం)

గ్రామ సచివాలయ నిర్వహణా నిబంధనావళి (శిక్షణ పుస్తకం)

13/10/2019 13/10/2029 వీక్షించండి (8 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు