ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఫార్మసిస్ట్, M.N.O. మరియు F.N.O. యొక్క తుది మెరిట్ జాబితా

ఫార్మసిస్ట్, M.N.O. మరియు F.N.O. యొక్క తుది మెరిట్ జాబితా

10/05/2023 12/05/2023 వీక్షించండి (20 KB) Pharmacist Merit list (170 KB) MNO merit list (403 KB) FNO merit list (196 KB)
గ్రామ సచివాలయ నిర్వహణా నిబంధనావళి (శిక్షణ పుస్తకం)

గ్రామ సచివాలయ నిర్వహణా నిబంధనావళి (శిక్షణ పుస్తకం)

13/10/2019 13/10/2029 వీక్షించండి (8 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు