ముగించు

నియామకాలు

నియామకాలు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ 29/06/2020 22/07/2020 వీక్షించండి (2 MB)
స్టాఫ్ నర్స్, ఫార్మసిస్ట్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, జిల్లా మెడికల్ & హెల్త్ ఆఫీసర్, శ్రీకాకుళం పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు : ఫార్మాట్

స్టాఫ్ నర్స్, ఫార్మసిస్ట్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, జిల్లా మెడికల్ & హెల్త్ ఆఫీసర్, శ్రీకాకుళం పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు : ఫార్మాట్

23/06/2020 22/07/2020 వీక్షించండి (264 KB)
ఎస్సీ / ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నియామకం – 2017 యొక్క సవరించిన మెరిట్ జాబితా

ఎస్సీ / ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నియామకం – 2017 యొక్క సవరించిన మెరిట్ జాబితా

పోస్టుల జాబితా:
1. జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్
2. జూనియర్ అకౌంటెంట్
3. టైపిస్ట్
4. బిల్ కలెక్టర్
5. జూనియర్ అసిస్టెంట్

19/03/2020 19/08/2020 వీక్షించండి (203 KB) Junior Accountant-19.03.2020 (1 MB) Typist-19.03.2020 (1 MB) Bill_Collector_19_03_2020 (6 MB) Junior Assistant-19.03.2020 (7 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు