టెండర్లు

టెండర్లు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ విభాగం, శ్రీకాకుళం జిల్లా – టెండర్ (17.10.2019)

వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ విభాగం, శ్రీకాకుళం జిల్లా – టెండర్ (17.10.2019)

17/10/2019 17/11/2019 వీక్షించండి (2 MB)
గ్రామ సచివాలయాల నందు ఫర్నిచర్ టెండర్ నోటీసు : శ్రీకాకుళం జిల్లా లో గల 38 మండలాలలో ఎంపిక కాబడిన 38 గ్రామ సచివాలయాల నందు ఫర్నిచర్ సరఫరా చేయు నిమిత్తం టెండరు ప్రచురించడమైనది 24/09/2019 24/10/2019 వీక్షించండి (815 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు