ముగించు

ANM / వార్డ్ ఆరోగ్య కార్యదర్శి (గ్రేడ్ -3), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

ANM / వార్డ్ ఆరోగ్య కార్యదర్శి (గ్రేడ్ -3), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ANM / వార్డ్ ఆరోగ్య కార్యదర్శి (గ్రేడ్ -3), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

26/09/2019 26/10/2019 వీక్షించండి (807 KB) 2 వ జాబితా (56 KB) 3 వ జాబితా (33 KB) స్పోర్ట్స్ కోటా 3 వ రౌండ్ / స్పెల్ అభ్యర్థులు అర్హులు కాని పోస్ట్ నిర్ధారించలేదు (21 KB) 3 వ జాబితా అదనపు అభ్యర్థులు – పోస్ట్ ధృవీకరించబడలేదు (34 KB)