ముగించు

2020 సంవత్సరానికి స్టాఫ్ నర్స్ తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా (DM&HO, శ్రీకాకుళం – 81 పోస్టులు)

2020 సంవత్సరానికి స్టాఫ్ నర్స్ తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా (DM&HO, శ్రీకాకుళం – 81 పోస్టులు)
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
2020 సంవత్సరానికి స్టాఫ్ నర్స్ తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా (DM&HO, శ్రీకాకుళం – 81 పోస్టులు)

2020 సంవత్సరానికి DPHFW-DM & HO, శ్రీకాకుళం స్టాఫ్ నర్సుల (కాంట్రాక్ట్) కొరకు దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థుల జాబితా.

అభ్యర్థులకు ఏదైనా ఫిర్యాదులు వుంటే ఫిర్యాదులను 07-08-2020 లోపు సమర్పించవలెను.

04/08/2020 07/08/2020 వీక్షించండి (554 KB)