ముగించు

సంక్షేమ మరియు విద్యా సహాయకులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా

సంక్షేమ మరియు విద్యా సహాయకులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
సంక్షేమ మరియు విద్యా సహాయకులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా

సంక్షేమ మరియు విద్యా సహాయకులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా – (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

26/10/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (99 KB) Welfare and Education Assistant, Srikakulam District – CALLED FOR CERTIFICATE VERIFICATION – 3rd LIST (49 KB) 4 వ జాబితా (42 KB) 4 వ జాబితా (ఏజెన్సీ ప్రాంతం) (22 KB)