ముగించు

శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ లో ఉన్న ఫార్మాసిస్ట్ GR-II పోస్టులు మరియు లాబ్-టెక్నికల్ GR-II కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ లో ఉన్న ఫార్మాసిస్ట్ GR-II పోస్టులు మరియు లాబ్-టెక్నికల్ GR-II కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ లో ఉన్న ఫార్మాసిస్ట్ GR-II పోస్టులు మరియు లాబ్-టెక్నికల్ GR-II కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ లో ఉన్న ఫార్మాసిస్ట్ GR-II పోస్టులు మరియు లాబ్-టెక్నికల్ GR-II కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

29/08/2020 31/08/2020 వీక్షించండి (266 KB) LT_final_merit _list_290820 (254 KB)