ముగించు

శ్రీకాకుళం జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి నియంత్రణలో ఉన్న NHM పోస్టుల తుది మెరిట్ జాబితాలు

శ్రీకాకుళం జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి నియంత్రణలో ఉన్న NHM పోస్టుల తుది మెరిట్ జాబితాలు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
శ్రీకాకుళం జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి నియంత్రణలో ఉన్న NHM పోస్టుల తుది మెరిట్ జాబితాలు

శ్రీకాకుళం జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి నియంత్రణలో ఉన్న NHM పోస్టుల తుది మెరిట్ జాబితాలు

23/09/2021 23/10/2021 వీక్షించండి (311 KB) Cardiologist Final Merit List (217 KB) Data Entry Operator Final Merit List (2 MB) Dental Hygienist Final Merit List (241 KB) General Medicine Final list (207 KB) Lab Technicians Final Merit List (1 MB) Psychologist Final list (279 KB) Psychologist Final Merit List. 2 (310 KB) Staff Nurse Final Merit List (2 MB)