ముగించు

శ్రీకాకుళంలోని APVVP ఆసుపత్రులలో కాంట్రాక్ట్ / అవుట్ సోర్సింగ్‌లో   పారామెడికల్/ ఇతరులు క్యాడర్‌లలో మెరిట్ జాబితాలు

శ్రీకాకుళంలోని APVVP ఆసుపత్రులలో కాంట్రాక్ట్ / అవుట్ సోర్సింగ్‌లో   పారామెడికల్/ ఇతరులు క్యాడర్‌లలో మెరిట్ జాబితాలు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
శ్రీకాకుళంలోని APVVP ఆసుపత్రులలో కాంట్రాక్ట్ / అవుట్ సోర్సింగ్‌లో   పారామెడికల్/ ఇతరులు క్యాడర్‌లలో మెరిట్ జాబితాలు

శ్రీకాకుళంలోని APVVP ఆసుపత్రులలో కాంట్రాక్ట్ / అవుట్ సోర్సింగ్‌లో   పారామెడికల్/ ఇతరులు క్యాడర్‌లలో మెరిట్ జాబితాలు

 

  1. రేడియోగ్రాఫర్
  2. జూనియర్ అసిస్టెంట్
  3. ఆడియోమెట్రీషియన్
  4. ఆప్త్లామిక్ అసిస్టెంట్
  5. పోస్ట్ మార్టమ్ అసిస్టెంట్
  6. ల్యాబ్ అటెండెంట్
  7.  ల్యాబ్ టెక్నీషియన్
  8.  ఆఫీస్ సబార్డినేట్
  9. ఫార్మసిస్ట్
  10. రికార్డ్ అసిస్టెంట్
30/12/2021 01/01/2022 వీక్షించండి (23 KB) Radiographer (48 KB) Junior Asst (75 KB) Audiometrician (39 KB) Ophthalmic Assistant (54 KB) POST MORTEM. ATTENDANT (73 KB) Lab Attendant (65 KB) Lab Technician (150 KB) Office Subordinate (183 KB) Pharmacist (171 KB) Record Assistant (161 KB)