ముగించు

విభిన్న ప్రతిభావంతుల వర్గం బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు – అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా

విభిన్న ప్రతిభావంతుల వర్గం బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు – అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
విభిన్న ప్రతిభావంతుల వర్గం బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు – అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా

విభిన్న ప్రతిభావంతుల వర్గం బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు – అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా

11/12/2019 20/12/2019 వీక్షించండి (476 KB) 1 Chowkidar – Hearing Impaired (45 KB) 2 Cook – Hearing Impaired (W) (40 KB) 3 Cook – Hearing Impaired (ST-Genl) (35 KB) 4 Kamati – Orthopaedically Handicapped (W) (51 KB) 5 Kamati – Visually Impaired (ST-Genl.) (38 KB) 6 Office Subordinate – Visually Imapired (Genl) (65 KB) 7 Office Subordinate – Visually Imapired (W) (42 KB) 8 Subordinate – Visually Imapired (ST-Genl.) (36 KB) 9 Office Public Health Worker – Hearing Impaired (Genl) (47 KB) 10 Public Health Worker – Visually Impaired (Genl.) (55 KB) 11 Watchman – Visually Impaired (Genl) (55 KB) 12 Sweeper – Visaully Impaired (W) (41 KB) 13 Sweeper – Hearing Impaired (W) (39 KB)