ముగించు

వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కార్యదర్శి, శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన 20 నూతన అభ్యర్థుల జాబితాతో సహా )

వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కార్యదర్శి, శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన 20 నూతన అభ్యర్థుల జాబితాతో సహా )
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కార్యదర్శి, శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన 20 నూతన అభ్యర్థుల జాబితాతో సహా )

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

24/09/2019 31/12/2019 వీక్షించండి (147 KB) 20 నూతన అభ్యర్థుల జాబితా (77 KB) 4 వ జాబితా (17 KB)