ముగించు

వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ, శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ, శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ, శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా

28/09/2019 28/10/2019 వీక్షించండి (3 MB)