ముగించు

వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్, NTR CSD&EW, మహిళా ప్రాంగణం, ఎచ్చెర్ల, శ్రీకాకుళం కోసం ఫర్నిచర్ మరియు సామగ్రి కొనుగోలు కోసం సీల్డ్ టెండర్లు.

వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్, NTR CSD&EW, మహిళా ప్రాంగణం, ఎచ్చెర్ల, శ్రీకాకుళం కోసం ఫర్నిచర్ మరియు సామగ్రి కొనుగోలు కోసం సీల్డ్ టెండర్లు.
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్, NTR CSD&EW, మహిళా ప్రాంగణం, ఎచ్చెర్ల, శ్రీకాకుళం కోసం ఫర్నిచర్ మరియు సామగ్రి కొనుగోలు కోసం సీల్డ్ టెండర్లు.

టెండర్ దరఖాస్తులు NTR CSD&EW, మహిళా ప్రాంగణం, ఎచ్చెర్ల వద్ద రూ. 1,000/-ఒక్కొక్కరికి (జిల్లా మేనేజర్, NTR CSD&EW, శ్రీకాకుళకు అనుకూలంగా DD, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఉమెన్స్ బ్రాంచ్, శ్రీకాకుళంలో చెల్లించాలి.)

20/12/2021 27/12/2021 వీక్షించండి (2 MB)