ముగించు

డిసిహెచ్ఎస్ నందు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన 6 నెలల కాలానికి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లలో పనిచేయడానికి ఫార్మాసిస్టులు, ఇసిజి టెక్నీషియన్లు మరియు రేడియోగ్రాఫర్స్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

డిసిహెచ్ఎస్ నందు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన 6 నెలల కాలానికి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లలో పనిచేయడానికి ఫార్మాసిస్టులు, ఇసిజి టెక్నీషియన్లు మరియు రేడియోగ్రాఫర్స్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
డిసిహెచ్ఎస్ నందు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన 6 నెలల కాలానికి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లలో పనిచేయడానికి ఫార్మాసిస్టులు, ఇసిజి టెక్నీషియన్లు మరియు రేడియోగ్రాఫర్స్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

డిసిహెచ్ఎస్ నందు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన 6 నెలల కాలానికి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లలో పనిచేయడానికి ఫార్మాసిస్టులు, ఇసిజి టెక్నీషియన్లు మరియు రేడియోగ్రాఫర్స్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

ఇంటర్వూ తేదీ: 10.08.2020
స్థలం: డిసిహెచ్ఎస్ ఆఫీసు, శ్రీకాకుళం

08/08/2020 10/08/2020 వీక్షించండి (71 KB)