ముగించు

గ్రామ సచివాలయాల నందు ఫర్నిచర్ టెండర్ నోటీసు : శ్రీకాకుళం జిల్లా లో గల 38 మండలాలలో ఎంపిక కాబడిన 38 గ్రామ సచివాలయాల నందు ఫర్నిచర్ సరఫరా చేయు నిమిత్తం టెండరు ప్రచురించడమైనది

గ్రామ సచివాలయాల నందు ఫర్నిచర్ టెండర్ నోటీసు : శ్రీకాకుళం జిల్లా లో గల 38 మండలాలలో ఎంపిక కాబడిన 38 గ్రామ సచివాలయాల నందు ఫర్నిచర్ సరఫరా చేయు నిమిత్తం టెండరు ప్రచురించడమైనది
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
గ్రామ సచివాలయాల నందు ఫర్నిచర్ టెండర్ నోటీసు : శ్రీకాకుళం జిల్లా లో గల 38 మండలాలలో ఎంపిక కాబడిన 38 గ్రామ సచివాలయాల నందు ఫర్నిచర్ సరఫరా చేయు నిమిత్తం టెండరు ప్రచురించడమైనది 24/09/2019 24/10/2019 వీక్షించండి (815 KB)