ముగించు

కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ ఫుడ్ టెండర్

కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ ఫుడ్ టెండర్
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ ఫుడ్ టెండర్

ప్రభుత్వం రూపొందించిన స్థిర ఆహార మెను ప్రకారం శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లలో 3 వేల మందికి (సుమారుగా) పరిశుభ్రమైన మరియు అధిక నాణ్యత గల ఆహారాన్ని అందించడం

15/07/2020 17/07/2020 వీక్షించండి (5 MB)