ముగించు

కాంట్రాక్ట్/అవుట్‌ సోర్సింగ్ పారామెడికల్ & ఇతరుల స్పీకింగ్ ఆర్డర్‌లు

కాంట్రాక్ట్/అవుట్‌ సోర్సింగ్ పారామెడికల్ & ఇతరుల స్పీకింగ్ ఆర్డర్‌లు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్/అవుట్‌ సోర్సింగ్ పారామెడికల్ & ఇతరుల స్పీకింగ్ ఆర్డర్‌లు

కాంట్రాక్ట్/అవుట్‌ సోర్సింగ్లో కింది పారామెడికల్ & ఇతరుల స్పీకింగ్ ఆర్డర్‌ల 25.12.2021 నుండి 28.12.2021 వరకు ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే ఆహ్వానిస్తుంది

1. రేడియోగ్రాఫర్
2. జూనియర్ అసిస్టెంట్
3. ఆడియోమెట్రీషియన్
4. పోస్ట్ మార్టమ్ అసిస్టెంట్
5. ల్యాబ్ అటెండెంట్
6 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్
7. ఆఫీస్ సబార్డినేట్
8. ఫార్మసిస్ట్
9. రికార్డ్ అసిస్టెంట్

25/12/2021 28/12/2021 వీక్షించండి (51 KB) Rediographer Speaking orders (233 KB) Junior Asst Speaking orders (150 KB) Audio Metrician Speaking orders (150 KB) Post Martum Speaking orders (169 KB) Lab Attendant Speaking orders (147 KB) Lab Tech Speaking orders (591 KB) Office subordinate Speaking orders (229 KB) Pharmacist speaking orders (594 KB) Record Asst Speaking orders (269 KB)