ముగించు

కాంట్రాక్ట్‌/ అవుట్సోర్సింగ్ పారామెడికల్ & ఇతరుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలు/

కాంట్రాక్ట్‌/ అవుట్సోర్సింగ్ పారామెడికల్ & ఇతరుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలు/
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్‌/ అవుట్సోర్సింగ్ పారామెడికల్ & ఇతరుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలు/

కాంట్రాక్ట్‌/ అవుట్సోర్సింగ్ కింది పారామెడికల్ & ఇతరుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలు
1. రేడియోగ్రాఫర్
2. జూనియర్ అసిస్టెంట్
3. ఆడియోమెట్రీషియన్
4. ఆప్త్లామిక్ అసిస్టెంట్
5. పోస్ట్ మార్టమ్ అసిస్టెంట్
6. ల్యాబ్ అటెండెంట్
7. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్
8. ఆఫీస్ సబార్డినేట్
9. ఫార్మసిస్ట్
10. రికార్డ్ అసిస్టెంట్

ఏవైనా ఫిర్యాదులు వుంటే ఫిర్యాదులను DCHS Srikakulam లో 22.12.2021 నుండి 24.12.2021 వరకు ఇవ్వవచ్చును

22/12/2021 24/12/2021 వీక్షించండి (422 KB) Radiographer (3 MB) Junior Assistant (553 KB) audio metricians (327 KB) ophth asst (3 MB) post mortem assist (4 MB) lab attendant (962 KB) Lab Technician (1 MB) Office Subordinate (872 KB) pharmacist (10 MB) Record Assistant (680 KB)