ముగించు

ఆరోగ్యశ్రీలో DEO పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తుదారుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

ఆరోగ్యశ్రీలో DEO పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తుదారుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఆరోగ్యశ్రీలో DEO పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తుదారుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

ఆరోగ్యశ్రీలో DEO పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తుదారుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
ఏవైనా అభ్యంతరాలు లేదా దిద్దుబాట్లు ఉంటే దయచేసి 23.12.2021 నుండి 24.12.2021.5PM వరకు కార్యాలయాన్ని సంప్రదించండి

23/12/2021 24/12/2021 వీక్షించండి (189 KB)