ముగించు

సహాయ కేంద్రం

క్రమ సం. అత్యవసర సర్వీసు పేరు అత్యవసర సర్వీసు నెంబరు
1. పోలీసు 100
2. ఫైర్ 101
3. అంబులెన్స్ / వైద్య సహాయం 104/ 108
4. రైల్వే ఎంక్వైరీ 131 / 135
5. మహిళల హెల్ప్‌లైన్ 1090
6. పిల్లల హెల్ప్‌లైన్ 1098