ముగించు

సంప్రదించుటకు

సైట్ టెక్నికల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్:

జిల్లా ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అధికారి (డి.ఐ.ఓ.),

నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ (ఎన్ఐసి),

కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, శ్రీకాకుళం -532001.

ఇ-మెయిల్: apsrk[at]nic[dot]in

 

సైట్ కంటెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్:

జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి (డి.ఆర్.ఓ.),

O/o కలెక్టరేట్,

కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, శ్రీకాకుళం -532001.

ఇ-మెయిల్: drosklm2012[at]gmail[dot]com