ముగించు

ప్రఖ్యాత వంటలు

మందస కోవా ఫోటో
మందస పాలకోవా
రకం:   భోజనం తర్వాత వడ్డించే పదార్థాలు

సాధారణంగా కోవా అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది కోవా బిళ్ళలు, లేదా కోవా ముద్ద. కానీ మందస పాలకోవాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది ద్రవరూపంలో మాధుర్యాన్ని…