ముగించు

పోలీస్

శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలీసుల ఫోన్ నంబర్ల జాబితా
హోదా ఫోన్ నెంబరు
SP శ్రీకాకుళ౦ 6309990800
SP యొక్క CC 6309990901
అదనపు SP (Admn.) 6309990801
అదనపు SP (క్రైమ్) 6309990803
అదనపు SP యొక్క CC 6309990902
DSP ట్రాఫిక్ 6309990809
DSP DSB 6309990807
A.O. DPO 6309990900
A. సూపరింటెండెంట్ 6309990903
B. సూపరింటెండెంట్ 6309990904
P. సూపరింటెండెంట్ 6309990905
DPO స్టోర్ సూపరింటెండెంట్. 6309990906
డ్యూటీ ఆఫీస్, DAR ఎచ్చర్ల 6309990937
DSP DAR 6309990813
R.I., ADMN. 6309990838
M.T.O., RI 6309990841
I.C. కమ్యూనికేషన్ 9440627602
SDPO శ్రీకాకుళం 6309990804
CI శ్రీకాకుళం రూరల్ 6309990814
S.I. శ్రీకాకుళం I టౌన్. 6309990842
SI (2) శ్రీకాకుళం I టౌన్.  
S.I. శ్రీకాకుళం రూరల్ 6309990845
S.I. గార 6309990846
CI శ్రీకాకుళం II టౌన్ PS 6309990824
S.I (1) శ్రీకాకుళం II టౌన్. 6309990843
S.I (2) శ్రీకాకుళం II టౌన్. 6309990844
DSP మహిళా పోలీసు స్టేషన్ 6309990810
CI J.R, పురం 6309990816
S.I. J.R.పురం 6309990850
S.I. పొందూరు 6309990852
S.I. లావేరు 6309990851
S.I ఎచ్చెర్ల 6309990853
CI నరసన్నపేట 6309990815
S.I. నరసన్నపేట 6309990847
S.I. జలుమూరు 6309990848
S.I పోలాకి 6309990849
CI ఆమదాలవలస 6309990823
S.I. ఆమదాలవలస 6309990854
S.I. బూర్జ 6309990855
S.I. సరుబుజ్జిలి 6309990856
SDPO కాశీబుగ్గ 6309990805
CI కాశీబుగ్గ పోలీసు స్టేషన్ 6309990825
C.I. కాశీబుగ్గ (రూరల్) 6309990818
S.I. కాశీబుగ్గ 6309990857
S.I. – II కాశీబుగ్గ  
S.I. వజ్రపుకొత్తూరు 6309990858
S.I. నందిగాం 6309990859
CI టెక్కలి 6309990817
S.I. టెక్కలి 6309990860
S.I-2. టెక్కలి  
S.I. కోటబొమ్మాళి 6309990861
S.I. నౌపాడ 6309990862
S.I. సంతబొమ్మాళి 6309990863
CI  సోంపేట 6309990819
S.I. సోంపేట 6309990864
S.I. మందస 6309990865
S.I. బారువ 6309990867
S.I. కంచిలి 6309990866
CI ఇచ్చాపురం 6309990827
S.I. ఇచ్చాపురం టౌన్ 6309990868
S.I. ఇచ్చాపురం (రూరల్) 6309990869
S.I. కవిటి 6309990870
SDPO పాలకొండ 6309990806
CI పాలకొండ 6309990820
S.I. పాలకొండ 6309990871
S.I. వీరఘట్టం 6309990873
S.I. రేగిడి ఆమదాలవలస 6309990872
CI రాజాం రూరల్ 6309990821
CI రాజాం PS 6309990826
S.I. (1)  రాజాం 6309990874
S.I. సంతకవిటి 6309990875
S.I. జి.సిగడాం 6309990877
S.I. వంగర 6309990876
CI కొత్తూరు 6309990828
S.I. Kothuru 6309990882
S.I. సీతంపేట 6309990883
S.I. బత్తిలి 6309990884
S.I. దోనుబాయి 6309990885
CI పాతపట్నం 6309990822
S.I. పాతపట్నం 6309990878
S.I. సారవకోట 6309990879
S.I. మిలియాపుట్టి 6309990881
S.I. హిరమండలం 6309990880

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి సందర్శించండి: http://srikakulampolice.in/