ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
అరసవల్లి పిక్
అరసవల్లి
వర్గం ధార్మిక

అరసవల్లి గ్రామంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ సన్ గాడ్ ఆలయం సుమారు 1 కి.మీ. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం టౌన్‌కు తూర్పున ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తీరప్రాంత జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం. ఇది…