ముగించు

పండుగలు

అరసవల్లి
రథ సప్తమి – సూర్య భగవంతుని పండుగ, అరసవల్లి, శ్రీకాకుళం
వేడుక సమయం: February

రథ సప్తమి సూర్య భగవానుడు “శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి” పండుగ. ఈ ఆలయంలో జరుపుకునే అతి ముఖ్యమైన పండుగ రథా సప్తమి. ఈ ఆలయం భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్…