ముగించు

నియోజకవర్గాలు

పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలు మరియు పార్లమెంటు సభ్యుల వివరాలు
క్రమ. సం. ఫోటో పేరు పార్టీ నియోజకవర్గం చిరునామా
1 కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు తెలుగుదేశం శ్రీకాకుళం నిమ్మాడ(గ్రామం), ప్రియ అగ్రహారం వయా, కోటబొమ్మాలి మండలం, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు మరియు శాసనసభ్యుల వివరాలు
క్రమ. సం. ఫోటో పేరు పార్టీ నియోజకవర్గం చిరునామా
1 డా. అశోక్ బెందాళం డా. అశోక్ బెందాళం తెలుగుదేశం ఇచ్ఛాపురం రామయ్యపుట్టుగా(V), కవిటిపోస్ట్ & మండలం, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.
2 శ్రీ సీదిరి అప్పలరాజు శ్రీ సీదిరి అప్పలరాజు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పలాస జీ.యం.ఇ కాలనీ, కాశిబుగ్గ టౌన్, పలాస మండలం, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్
3 శ్రీ అచ్చన్నాయుడు కింజరాపు శ్రీ అచ్చన్నాయుడు కింజరాపు తెలుగుదేశం టెక్కలి నిమ్మాడ(గ్రామం), ప్రియ అగ్రహారం, వయా, కోటబొమ్మాలి మండలం, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్
4 శ్రీమతి రెడ్డిశాంతి శ్రీమతి రెడ్డిశాంతి యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పాతపట్నం 177819-17, సరళి రోడ్ జంక్షన్, పాతపట్నం, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.
5 శ్రీ ధర్మాన ప్రసాదరావు శ్రీ ధర్మాన ప్రసాదరావు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీకాకుళం D.No.5-310, NH-16, పేపర్ సిటీ, కేంద్రీయ విద్యాలయం దగ్గర, పెద్దపాడు, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్
6 శ్రీ తమ్మినేని సీతారాం శ్రీ తమ్మినేని సీతారాం యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆమదాలవలస యం.ఆర్.ఓ ఆఫీస్ దగ్గర, పూజారిపేట,ఆమదాలవలస , మున్సిపాల్ లిమిట్స్, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్
7 శ్రీ గొర్లె కిరణ్ కుమార్ శ్రీ గొర్లె కిరణ్ కుమార్ యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ నరసన్నపేట పాతర్లపల్లి(V), రణస్థలం(మండలం), శ్రీకాకుళంజిల్లా.
8 శ్రీ ధర్మాన క్రిష్ణ దాస్ శ్రీ ధర్మాన క్రిష్ణ దాస్ యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ నరసన్నపేట D.No.1-325, మబాగం(V), పోలాకి(మండలం), శ్రీకాకుళంజిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్
9 శ్రీ కంబాల జోగులు శ్రీ కంబాల జోగులు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజాం రాంనగర్ వీధి, సారధి(V), రాజాం మండలలం, శ్రీకాకుళం జిల్లా , ఆంధ్రప్రదేశ్.
10 శ్రీమతి విశ్వాసరాయి కళావతి శ్రీమతి విశ్వాసరాయి కళావతి యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలకొండ మెయిన్ స్ట్రీట్, వందువ(V), వీరఘట్టం మండలం, శ్రీకాకుళం జిల్లా , ఆంధ్రప్రదేశ్.