ముగించు

పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

పత్రాలు
పేరు తేది చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
ఆరోగ్య సేతు IVRS : 1921 07/05/2020 వీక్షించండి (63 KB)
జిల్లా ప్రొఫైల్ 01/08/2019 వీక్షించండి (298 KB)
సమాచార హక్కు ఇంగ్లిష్ వెర్షన్ 01/08/2019 వీక్షించండి (389 KB)
సమాచార హక్కు తెలుగు వెర్షన్ 01/08/2019 వీక్షించండి (2 MB)
జిల్లా సర్వే నివేదిక – గనులు మరియు భూగర్భ శాస్త్రం 01/08/2019 వీక్షించండి (4 MB)
జనగణన 01/08/2019 వీక్షించండి (566 KB)
మీసేవ పౌరసత్వం చార్టర్ 31/07/2019 వీక్షించండి (100 KB)